ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

หน่วยงาน : กองช่าง

ค้นหาจาก :
05/06/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน ๑๐๓ ระบบ ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด และตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) ด้วยวิธีประ [กองช่าง] 21


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>