ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
11/08/2563 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐ (กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนอ [กองคลัง] 114
10/08/2563 : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐ (กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนองโน [กองคลัง] 123
10/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ. ๑-๐๐๑๙ สายทางโคกก่อง ตำบลวังชัย – บ้านวังปลาโด [กองคลัง] 155
29/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมราคากลาง [กองคลัง] 139


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>