ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/09/2562 : ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย – เชื่อมบ้านหนองป้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองแผนและงบประมาณ] 56
06/11/2562 : ประกาศประกวดราคาพร้อมราคากลางโครงการจ้างดูแลระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบสั่งการและระบบสื่อสาร ศูนย์ประสานงานและ สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน รายละเอียดตามคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) [กองคลัง] 35
03/09/2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ.๑-๐๐๓๒ สายทาง บ้านโพธิ์-บ้านตำแย ช่วงบ้านสองห้องกลาง ตำบล หนองแสง ถึง บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภ [กองคลัง] 62
03/09/2562 : ประกาศประกวดราคาและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.1-0029 สายทางบ้านนาฝายตำบลหัวเรือ-บ้านตำแย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม จัง [กองคลัง] 79


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>