ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : กองแผนและงบประมาณ

ค้นหาจาก :
15/07/2563 : การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองแผนและงบประมาณ] 237
29/09/2560 : ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองแผนและงบประมาณ] 306
29/05/2558 : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) [กองแผนและงบประมาณ] 382


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>