ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : กองคลัง

ค้นหาจาก :
09/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด [กองคลัง] 72
22/05/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [กองคลัง] 43
29/04/2563 : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference [กองคลัง] 206
05/02/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มคถ.1-0085 บ้านคุยโพธิ์ - บ้านโนนคัดเค้า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 82


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>