ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : กองคลัง

ค้นหาจาก :
22/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านยางเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม-ทล.202(พยัคฆ-เกษตรวิสัย) [กองคลัง] 0
23/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโคกอินทนิล หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม-บ้านส้มกบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 101
24/09/2563 : ประกาศผู้ชนะจัดซื้้อวัสดุงานบ้านง่านครัว [กองคลัง] 94
14/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขุดลอกลำห้วยช้างโตน บ้านป่าจิก ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 86


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>