ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ค้นหาจาก :
16/05/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 158
17/01/2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 937
17/01/2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 267
13/12/2561 : ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร [สำนักปลัด] 955


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>