ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ค้นหาจาก :
15/06/2563 : การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563 [สำนักปลัด] 146
17/05/2562 : การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562 [สำนักปลัด] 85
29/05/2563 : ประกาศ เจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต่านการทุจริตคอร์รัปชัน [สำนักปลัด] 73
13/12/2561 : ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร [สำนักปลัด] 1177


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>