ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

ค้นหาจาก :
13/01/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองการเจ้าหน้าที่] 19
02/10/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [กองการเจ้าหน้าที่] 51
03/07/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจั [กองการเจ้าหน้าที่] 166
16/05/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองการเจ้าหน้าที่] 194


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>