ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
14/08/2562 : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีคัดเลือก [กองคลัง] 3
14/08/2562 : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำหนด โดยวิธีคัดเลือก [กองคลัง] 2
09/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างขุดลอกลำห้วยหนองหว้า บ้านเก่าใหม่ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขุดลอก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,750 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีเฉพา [กองคลัง] 8
09/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลงัวบา ถึงบ้าน-ท่าสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม. รายละเอียดตาม [กองคลัง] 7


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>