ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
30/07/2563 : ประกาศ เรื่องกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [กองการเจ้าหน้าที่] 2405
15/07/2563 : การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองแผนและงบประมาณ] 202
24/06/2563 : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองการเจ้าหน้าที่] 4172
15/06/2563 : การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563 [สำนักปลัด] 111


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>