ข่าวประกาศ

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
13/01/2563 : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม [กองการเจ้าหน้าที่] 19
18/12/2562 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [กองคลัง] 22
18/12/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ 2) ฯ [กองคลัง] 29
23/09/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านเหล่าก้างปลา ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านโคก ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 48


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>